සරසවි අටුවා

බැජ් පිට් එක නැමැති
දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය සදහා
රැග‍් එක නැමැති යාගය කරන
ශිෂ්‍ය සංගමය වැනි මිෂනාරී
ආගම් බොහෝ ඇත.
එයින් මිදුන
අලයන් නැමැති ප්‍රඥාවන්තයන්
අනාගතය නැමැති සත්‍ය දැක
පාඩම් කිරිම නැමැති සීලය හා
විභාගය නැමැති භාවනාව පුහුණු කර
උපාධිය ගැනීම නැමැති නිර්වාණය
ලබාගනී.

– සරසවි අටුවා –

ප.ලි – බුදුදහමට අනුව නිවන් දකින පිරිස් බුදු, පසේ බුදු හා මහ රහත් ලෙසින් වන අතර  මෙය උක්ත ලිපිය හා සම්බන්ද නොවේ.

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. කරුමක්කාරයා
    Oct 12, 2010 @ 23:15:14

    එලම කිරි… හික්ස්

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: