කිම් නැමති මානවකයා

කඩිසරව හසුරවන
ජීටෝක් චැට් එකක
හුරුබුහුටි ඇඟිලි තුඩු
යතුරු පුවරුවෙ වදින
කරච්චල් සද්දය,

එකඑල්ලෙ නොබැලුවත්
ප්‍රතිබිම්භයෙන් බැලුව
ඔබෙ දෙකන් අග තිබුන
තරු වලට වඩා පොඩි
තෝඩු වල වක් හැඩය,

පාදවල ඇඟිලි තුඩු
බර ඇතුව තබමින්
මදක් හැල්මේ දුවන
පාදෙකට බර වැඩි
සෙරප්පුවේ සද්දය,

කලාතුරකින් දකින
දිගු වරලසේ ගසන
සුදු පාට මල සමග
රිදියෙන් හැඩ දමපු
මාලයේ අග තිබෙන
පෙන්ඩන් එකේ හැඩය,

හමුවුන හැමතැනම
ඔබ සිටිය ආනතිය
හිටපු තැන දිගාංශය
කෙටි දෙබසකුත් එක්ක
වචන වල පරතරය,

ඉහත කී ඔක්කෝම
සමග අන් හැමඑකම
පුහුණු කාලෙට වැඩිය
මතකයි මට තාම

ප.ලි – පුද්ගල නිරීක්ෂණයේ මම හදපු සිද්දාන්ත වලින් ලබා ගත් දේවල්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: