ජෝක් සන්නියේ සැබෑ ස්වරූපය

අප කුඩා කාලයේ කැපී පෙනීම සදහා ජෝක් කළෙමු පසුව සමුහයක් බෙරා ගැනීමටත් අනුන් පින වීමටත් ජෝක් හෝ එවන් දේවල් කළෙමු ලෝකයේ මුල් ජීවින් මෙන්, ඔබේ ප්‍රීතිය භුක්ති විදීමේන් අපි ජීවත් වන්නෙමු. අප කරන මෝඩ ජෝක් වලට බොහෝ විට සිනා නොයන මුත් අපිව සතුටු කිරිමට බොරුවට සිනාවන බව අපි දනිමු. එවෙලෙට අපිත් සිනා වෙන්නෙ එය අපි දැනගත්තා බව ඔබට නොපෙන්වීමටය. ජෝක් කරීමේ සහජ හැකියාවක් ඇති අපිට මළගෙයක වුවත් හිනා යන්නෙ එය නවත්තන්ට නොහැකි ලෙස පත්තියන් වී ඇති නිසාවෙනි. ඇතැමුන් අපි කිසිවෙකුගේවත් දුක් නොහදුනා හැමදේම විහිළුවට ගන්නා පිරසක් බව සිතති. ඔබට වඩා අනුන්ගේ දුක හඳුනන අපි, ඔබව සතුටු කරන්නේ, අපේ දුක සගවා ඔබේ දුකත් නැති කිරීමටය. බොහෝ විට අපේ දුක බෙදෙන්නෙ ජෝක්කරුවන් අතර පමණි. ඒවාද බොහෝ විට පිළිතුරු රහිතව අවසන් වන සාකච්ඡාය. කෙල්ලන් ජෝක් කරන එවුන්ට අකමැති බව එක් ජෝක් කාරයෙක් කිවේය. එදින සිට මාත් සීරියස් මිනිසෙක් වීමට උත්සහ දැරූ මුත් හැම එකාම බාලාපොරොත්තු වන්නෙ ජෝක් කාරයෙක් පමණි. ඔබේ ජීවිතයේ වසර දෙක තුනක් දික් කිරීමට සිතා තව දින දෙකක් තුනක්වත් ඔබ වෙනුවෙන් අපි ජෝක් කරන්නෙමු. ඔහොම බලන්නෙ ඇයි? උඹලට මේකත් ජෝක් එකක්ද?

ප.ලි – ටිකක් සිනියර් ජෝක් කාරයෙක්ගේ කතාවක් අනුසාරයෙනි. 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: