කන්තෝරුවේදී ජාවකිරි සාදා ගැනීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ජාවා කෝපි සෑහෙන්න
 • පිටිකිරි නොසෑහෙන්න
 • සීනි කන පැලෙන්න
 • කෝප්පයක්
 • කිරි පෙරනයක්
 • ජොග්ගුවක්
 • තව කෝප්පයක්

සාදන ආකාරය  –

මුලින්ම කොප්පයට උණු වතුර දාගන්න. (උණු වතුර ලිස්ට් එකේ නෑ. උණු වතුර නැතුව කොපි හදන්න බෑ කියලා ඕන මොඩයෙක්ට තේරෙනවානෙ.) ඊට පස්සෙ කිරිපිටි හැදි 2ක් දාන්න. සුදු පාට ආවෙ නැත්නම් තව හැන්දක් දාන්න. ඒත් පාට ආවෙ නැත්නම් ඔබට කොප්පය හැඳි ගෑමට අමතක වී ඇත. එය හැඳි ගාන විට පිටි කැටි ගැසී ඇති බව ඔබට පෙනී යනවා ඇත. සලිත නොවන්න. කැටි ගැසුන පිටි ප්‍රමාණයට හරියන්න තව කිරිපිටි හැඳි දෙක තුනක් දමන්න.

දැන් ජාවා කෝපි දමන්න. කොපි වැඩි වුන විට එක කළු පාටට හැරී කිරිකෝපි වල නියම පාට නොලැබී යා හැක. එය ප්‍රකෘති තත්වයට ගැනීමට තව පිටිකිරි හැන්දක් පමණ දමන්න. දැන් සීනි දමන්න. සීනි දමන විට කෝප්පය ඉතිරී යන බවක් ඔබට දිස්වෙනු ඇත. එයට බිය නොවන්න. කොප්පයෙන් ටිකක් සින්ක් එකට හලන්න. දැන් සීනි හැදි තුන හතරක් දාන්න.

කිරිපිටි කැටී ගැසුන විට එය හැන්දෙන් ඉවත්කිරීම අපහසු බව ඔබට දැනෙනු ඇත. එයට කිරිගොට්ට බාවිත කරන්න. කිරිගොට්ට අනෙක් කෝප්පය මත තබා කිරිටික එයට දැමිය යුතුය. කොප්පයකින් තවත් කොප්පයකට ද්‍රවයක් දැමීම ඉතා අපහසුබව ඔබට පෙනීයනු ඇත. එයට ජොග්ගුවක් පාවිච්චි කරන්න. දෙවනි කොප්පය දැමූ ජාවාකිරි එක දැන් පානයට සුදුසුය.

අවවාදයයි  –  ඔබ මෙතෙක් බාවිත කර උපකරණ හෝදන්න. භාජන වසා තබන්න.

උපදේශක  –  ඉමාර්කටින්අයි කුස්සියෙ ප්‍රධාන සූපවේදි කේ.පී මහතා

ප.ලි  – බැරි කිරි නොහදන් අඹරෝ

1 Comment (+add yours?)

 1. තීර්ථ යාත්‍රිකයා
  May 29, 2012 @ 17:10:59

  අඩෝ පට්ටයි මචං

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: