මම කැමති කෑලි

නිල නෙතුයි, නා දළු දෙතොලුයි, රන තිසරුයි, ඉරයි හඳයි තරුයි, වලාකුළුයි… හැම තැනම එකම දේවල්. ඒ අතරෙ මේ පේලි වෙනස් වගේ.

පෙරවදනක් නැතී
හේෂාරවය කරන රුදුරු අතීතය
නෙතු මල් වස්සන කොඳ කැකුළි
පාන්දර ඇවිත් නූපුර සලා රඟන්නී
ඉඟ නෙරියේ රැලි හදාපු සවන් පතට තෝඩු දාපු
ඉඟි පපා සිනාවෙන විටයි අගේ
ඇඟ සමබර කර එන්නෙ කොහොමද හමනා විට ආදරේ කුණාටුව
අප හරහට උන් ඒ තරු ගලපා
කවි පන්තියේ එළිවැට අසයි මගෙන්
තනි ඇතා සේ හිතින් හිතපු මල්වියේ අරුමේ
ගී පිරිතක් විඳී ජීවිතේ

පලි – පද හල සළුවක නුරා හැඟුම් පොදි කතා ගොඩක් පැවසෙයි

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. තිස්ස දොඩන්ගොඩ
    Nov 15, 2011 @ 23:43:00

    හ්ම්ම්ම් – ලෙසටම සොඳුරුයි…..

    උප්පත්තියෙන් ආ ප්‍රතිභාවක් හිමියි වාගේ ඔබටත්…..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: