අනාගතේ බැනුම් අසයි

මට ඕන විදිහට උඹව හදාගන්න
මන් කොච්චර හැදුවත්
හැමදාම තෝ හැදුනෙ
වෙන එවුන්ට ඕන විදිහට
එක එකාගෙ විදිහට තෝ නටනවා නම්
මන් තෝව අතෑරලා දානවා
තෝ නටපන් ඕන විදිහකට
හැබැයි මාව පච නොවෙන විදිහට

ප.ලි – අනේ මන්දා තෝ කවදා හැදෙන එකෙක්ද කියලා

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර
    Dec 20, 2014 @ 23:53:17

    අදයි මේ පැත්තට අාවේ………. දිගට ම ලියමු………… අපි ඒන්නම් කියවන්න…. අපේ මිතුරන්ගේ සින්ඩි වලටත් අැතුළත් කරගත්තා නම් ඒ අයටත් ඒන්න පහසුයි නේද???

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: