පුදුම රස්නයක්

dark_sky-1831

රත්වෙලා කරකුට්ටන් වුනු
තනිකඩ මගේ පොළොවට
අහසම කළු කරලා, ගොරවලා,
නුඹෙන් ආපු මහා මේඝයෙන්වත්
ඇති වෙන්න තෙමිලා
මගේ තිබබ මීහරක් ගිණියම
මැකෙයි කියලා මන් හිතුවෙ.
නුඹ දෙන්නෙත්
කඳුලු බින්දු දෙක තුනක් පමණක්නම්
තියාගන්න ඒකත්
මට දැන් ඕන කරන්නෙ
මාව සීතල කරන්න පුලුවන්
හිම කන්දක්, අයිස් වැස්සක්…

ප.ලි – ඒත් ස්තුතියි ඔබට. මට දුන්නු වැහි බිදු දෙක තුනට.

2 Comments (+add yours?)

 1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර
  Mar 09, 2015 @ 11:27:05

  ඒක අැත්ත……. අවශ්‍යතාවය සහ ලැබීම අතර ගැටුම… ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර පරතරය….

  Reply

 2. Indika Upashantha
  Mar 30, 2015 @ 20:32:39

  කුණු දිය පර්වතය ගැන හොයද්දි මේක දැක්කෙ. උඹ මොකෙඔ බන් හැන්ගිල ලියන්නෙ.

  Reply

Leave a Reply to Indika Upashantha Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: