තොටියෙක්මි

පීනාගෙන යන්න ගඟට ඇයව,
මා පාරුවට නග්ගා ගත්තෙමි.
ඇයට ගගේ වගතුග කියා දුනිමි.
ජලයෙන් පෙණ පිඩු එන ලස්සන,
ගල්වල වැදී ජලයෙන් එන සිලි සිලි සද්දය,
හිටිගමන් උඩ පනින මාළු ගැන,
මැණ්ගිරි ඩිඟිකෝ කවි මෙන්ම
ජලයේ ගැඹුරු තැන් ගැනද ඇයට කියා දුනිමි.
ජලයේ සිටින නපුරු සතුන් ගැන කියා දුනිමි.
උන්ගෙන් බේරෙන්න කියා දුනිමි.
උන්ගෙන් බේරෙන ආකාරය දැන් මමත් නොදනිමි.
ඇයත් මමත් තාමත් ගගේ යමු.
පාරුවේ බොහෝ අය සමග දැන් හිතවත්ය.
මා ඇයව පාරුවට ගන්න අත දුන් කෙනා පමණි.
පාරුවේ තොටියා මමයැයි ඇය සිතනවාද මම නොදනිමි.

මම ඇයට පෙම් නොකළේමි.
ඇය මට පෙම් කල බව මා සිතා සිටියෙමි.
මම එය සිත සිතා කල් ගත කළෙමි.
මුකුත් නොකළෙමි.
ඇය මට පෙම් කර නැත.
හිතට දුකක් නැතිමුත් එය සිත සිතා කල් ගත කරමි.
මුකුත් නොකරමි.
නොදැනුවත්වම මම ඇයට පෙම් කර ඇත.

.ලිගඟත් කවදා හරි මුහුදට වැටෙනවා ඇත. එතකම් යමි.

3 Comments (+add yours?)

 1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර
  Jun 28, 2015 @ 15:52:48

  අපේ හිත් අපි කියන දේවල් ම කරන්නැහැනේ…. සමහර දේවල් කරා කියලා අපි දන්නෙත් ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ…….

  Reply

 2. තිස්ස දොඩන්ගොඩ
  Jun 29, 2015 @ 15:12:16

  ඔපීසි වල සෑහෙන්න වෙන වඩ මෙව්වා 🙂

  මෙච්චර බෝට්ටු තියෙද්දී පීනාගෙනම යන්න ආවේ මක්කද කියලත් සොයා බලන්න..
  වැඩියෙන් ප්‍රේම කරන්නත් හිතේවි…

  Reply

 3. රූපේ
  Jul 01, 2015 @ 23:16:26

  “”මම ඇයට පෙම් නොකළේමි.
  ඇය මට පෙම් කල බව මා සිතා සිටියෙමි.
  මම එය සිත සිතා කල් ගත කළෙමි.
  මුකුත් නොකළෙමි.
  ඇය මට පෙම් කර නැත.
  හිතට දුකක් නැතිමුත් එය සිත සිතා කල් ගත කරමි.
  මුකුත් නොකරමි.
  නොදැනුවත්වම මම ඇයට පෙම් කර ඇත.””

  මේ ටික නම් ආයේ ලෙසටම හිතට වැදුනා බන්!!!

  Reply

Leave a Reply to කුරුටු ගෑ ගී පවුර Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: