ග්‍රබ් එකට කෙල වීමට කෙම් ක්‍රම

ඔබත් ලිනක්ස් පාරිභොගිකයෙක්ද?
වින්ඩෝස් දැම්මාම ග්‍රබ් එකට කෙළ වෙනවාද?
මෙන්න පුරාණ ඍෂිවරුන් සෙයාගත් කෙම් ක්‍රමය.
පුරාණ පුස්කොළ පොතකින් සොයා ගන්නා ලදී.
කොළයක් අරන් ලියාගන්න.

සජීවියේන බූටන්
අග්‍ර දෙකක් අරන්
මුල් එක වහපන්
අයියනායක සරණං
පරණ මඟුල ඇරන්
ග්‍රබ් කියා කෙලහන්

මේක තුන් සැරයක් ජප කර
මෙහි ඇති අන්දමට සිදුකර
ඔබේ නැතිවූ ග්‍රබ් එක සොයා ගන්න.

———————————————————————————————

මුලින්ම ubuntu හරි වෙන මොන මඟුලක හරි සජීවි තැටියකින් ඔබේ පරිගණකය පණ ගන්වන්න.
ඉන්පසු අග්‍ර(terminel) 2ක් ඇර පළමු එක වසන්න.
එහි sudo i ලෙස කොටාන්න. (i කියන්නෙ නම් මොකක්ද දන්නෙ නෑ. මම හෙව්වා තේරෙන්නෙ නෑ. ඍෂිවරු හොයාගත්ත ඒවනෙ.)
ඉන්පසු ඔබේ පරණ ලිනක්ස් දැමූ කොටස(partition) සොයා ගන්න. (ඒක කරන හැටිනම් පුස්කොළ පොතේ තිබ්බෙ නෑ. ඒවා 5 වසර ශිෂ්‍යත්වයට උගන්වන ඒවනෙ.)
අපි එය sda7 ලෙස ගනිමු. එය කොහෙට හරි තූත්තුකුඩියකට පිහිටවන්න (mount කරන්න).
ඒ සදහා mount /dev/sda7 /mnt ලෙස කොටන්න.
දැන් sda7 නැමති /dev බහලුමේ (directory යේ) ඇති ගොනුව (file එක) /mnt කියන බහලුමට පිහිටුවා ඇති බව විද්‍යාත්මක තහවුරු වෙනවා ඇත.
අවසාන වශයෙන් grub-install –root-directory=/mnt/ /dev/sda ලෙස ඇති මන්ත්‍රය කොටා, තුන් සැරයක් පරිගණකයට වැද, පරිගණකය නැවත පණ ගන්වන්න.

———————————————————————————————
ඔබේ නැතිවූ ග්‍රබ් එක පැමිණ තිබෙනවා සහතිකයි.
විධාන තුනෙන් වැඩේ ඉවරයි!. අත්දුටුයි! ප්‍රත්‍යක්ෂයි! (හරි යන්නෙ නැත්නම් කේන්දරේ බලා ගන්නවා කියලා වරහන් ඇතුළෙ තිබ්බා.)

ප.ලි – මේක grub 2 සදහා වේ. එනම් ubuntu 9.10 හා ඊට උඩ එවාට කල හැක. එයිට එහා ගල්යුගයේ ඍෂිවරුන් නොසිටි බැවින් ඒ පිළිබද පුස්කොළ පොත් නොමැත.
(grub 2 කිව්වට ඉතින් 2 කම නෙමේ. තාම තියෙන්නෙ 1.98 ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටයා ඇත.)

ආයෙත් ප.ලි – 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය අසමත් එවුන්ට, linux parttion එක හොයාගන්න. live cd එක දාලා පරණ linux partition එක විතරක් අරින්න. අනිත් එවා unmount කරන්න. ඊට පස්සෙ terminel එකක් ඇරලා mount කියලා ගහන්න. එකේ දැනට mount කරලා තියෙන partition පෙන්නවා. එකෙ sda විදිහට තියෙන්නෙ linux partition එක. /boot එක වෙන partition එහෙකට දීලා තියෙනවනම් එකත් හොයාගෙන /mnt එකට mount කරන්න. මම කරන්නෙ මේ විදිහට තමා. මීට වඩා හොද ක්‍රමයක් තියෙනවනම් කියන්න.

සාරාංශය
sudo -i
fdisk -l | grep Linux
mount /dev/sda7 /mnt
grub-install –root-directory=/mnt/ /dev/sda

විහේෂ ස්තූතිය – මනුල විද්‍යානාත

%d bloggers like this: