මෙහෙම හරිද මන්දා…

අනේ මන්දා අමන්දා ඒ ඔයාමද මන්දා.
දාපු තෝඩු ලොකු වැඩි හින්දා
ඒ ඔයා නෙමේ කියලා මට හිතුනාද මන්දා.
ඔයාගෙ හරහට එකෙක් පද්ද පද්දා නිදි කිරපු හන්දා,
ඔය මූණ හරියට බලාගන්න බැරිවුනේ
මයෙ කරුමෙටද මන්දා.
සොඳුරු අතීතයෙ හිත තිබුනට බන්දා
තේරුමක් නෑ කිව්වම මගේ හිත බින්දා.
ඒත් හුග කාලයක් තිබ්බා හිත රන්දා.
නවතින්ට යද්දි ඔයාට එහා පැත්ත හිස් වුන හන්දා,
ඔයා දිහා බලන් හිටපු මට ඔරවපු විදිහ හන්දා
මට ආයෙ හිතුනෙ අයියෝ ඒ ඔයාමද මන්දා.
ගොඩක් දුර යන්න තිබ්බාට
ඔයාට කලින් මං බැස්ස එක අපරාදෙද මන්දා.

ප.ලි – අයියෝ! ඔයාට එහා පැත්ත ඉඩ තාම තියෙනවාද මන්දා.

%d bloggers like this: