ගමට නමක්

අපේ තාත්තාට අනුව…………

මහරගමට කලින් කියලා තියෙන්නෙ හික්ගස්හන්දිය කියලා. දැන් මධ්‍යමහා විද්‍යාලය තියෙන තැන ගම්මාන පාර ගාව ලොකු හික් ගහක් තියෙලා තියෙනවා. (ඔය කාලේ හයිලෙවල් එක තියෙලා නෑ.) හැට ගණන් වල හාරලක්ෂෙ මන්කොල්ලයක් වෙලා තියෙනවා. (ඒකට චිත්‍රපටියකුත් ගහලා තියෙනවාළු.) ඒකෙ හොරු ටික අල්ල ගෙන බලපුවම මහමොලකාරයා ඇතුලු බහුතරය මහරගම උන්දැලලු. කොහොමත් ඒ කාලෙ මහරගම ලොකු හොර කම් වෙලා තියෙනවාලු. (දැනුත් ඉතින් වෙනසක් නෑ. ) ඒ නිසා මහ + හොර + ගම පස්සෙ මහරගම වුනාලු. (ඉස්සර ලක්ෂයක් තියන මිනිස්සු ඒක තියනවා කියලා පෙන්නන්න කොඩියක් දානවාලු. ඒකටලු ලක්ෂෙට කොඩිය දානවා කියලා තියෙන්නෙ. මේක නම් ඇත්තද දන්නෙ නෑ. )

නල්ලවත්ත පාරේ ඒ කාලේ දෙමලෙක් ඉදලා තියෙනවාලු. ඒක නිසා නල්ලවත්ත පාර කියලා දාලා තියෙන්නෙ. මම ඉස්සර හිටියෙ ඒ කිට්ටුව. දැන් ඉන්නෙ පමුණුවෙ. පමුණුවට නම හැදුනෙ කොහොමද කියලා නම් තාත්තා දන්නෙත් නෑ. ඒත් ඉස්සරම මේ පැත්තට පාන්කඩ පමුණුව කියලා තමා කියලා තියෙන්නෙ. ඉස්සර ගාමන්ට් වලින් විසිකරන රෙදිකෑලි විකුනලා තියෙන්නෙ මේ පාරේ. ඒ නිසයි ඒ නම ආවෙ. දැනටත් මහරගමට වඩා පමුණුව ප්‍රසිද්දයි රෙදි වලට.

ඉස්සර පන්නිපිටිය හැදිලා තියෙන්නෙ පණ්ඩි + පිටිය කියලා දන්නවා ඇතිනෙ. ඉස්සර එහෙ හැම ගේකම ඌරො ඉදලා තියෙනවාලු. ඌරු + කොටුව කියන එක පාලියෙන්නෙ පණ්ඩි පිටිය කියලා දාලා තියෙන්නෙ. ඒ නම නම් කොයි කාලෙ ආවද දන්නෙ නෑ. කොහොම හරි අපෙ තාත්තාල ඒ කාලෙ ඒ පැත්තට කියලා තියෙන්නෙ කොස්ගහ හන්දිය කියලලු.

රුක්මල්ගම හදලා තියෙන්නෙ හැත්තැ ගනන් වලලු. ඒ කාලෙ මිනිස්සු පදිංචි කරන්න හදපු ගමට දාපු නිකන් දාපු නමක් තමා රුක්මල්ගම. දැන් ලේසියට රුක්මලේ කියනවා. තව ලග පාත ඒවා දන්වානම් කියන්න හොදේ…..

%d bloggers like this: