ඇවිත් යන්න

පරණ දේවල් අදිද්දි අපි යවපු ආරාධනාපත්‍රයක් හම්බවුනා. ඒකෙ මේ විදිහට ලියලා තිබ්බා.

සිප්සතර ඉගෙනීමට පාසලට පැමින
ආ ගමන් මග තරමකින් හරවා
බාලදක්‍ෂයෙකුවූ ඒ සොදුරු දවස් මතකද?
අව් රශ්මියෙන් පිරි පිට්ටනිවල,
රූස්ස ගස්වල තැනූ අට්ටාල වල,
පින්නටත් තෙමෙන කූඩාරම්වල,
උදේ හවා ගැට බැමි තද කරමින්
ගත කල කටුක දිවිය කොච්චර ලස්සනද?
දිස්ත්‍රික් වීරයන් ලෙසින් නව හුස්මක් ගෙන
ඉදිරියට යාමට සැරසෙන අප සමූහයට වසර 30කි.
එය සමරණ 2009 මාර්තු 09 වැනිදා
උදේ 7.30 ට ඇවිත් යන්න එන්න
ඔබ අකුරුකල ඒ ගුරු ගෙදරට

ප.ලි – මෙලෝවැඩක් නෑ තමයි. ලස්සනයි කියලා හිතුන නිසා දැම්මා. බාලදක්‍ෂ කියලා අපි කරන දේවල් මේවා තමා.

%d bloggers like this: