අනාගතයේ ඉතිහාසයෙන් බිදක්

පුරාණයේ අපේ රට වැසියන් තම රාජකාරී ඉවර වී නිවැස් කරා පැමිණ තම කාන්සිය මාන්සිය නිවා දමා ගැනීම පිණිස බාවිතා කල සමාජ අඩවියක් ගැන මෑතකදී කරුණු අනාවරණය කරගන්නා ලදී. මෙය Facebook(ෆැසේබූ) ලෙස හදුනාගෙන තිබේ.

තම සිතුවිලි අන්‍යන් සමග බෙදා ගැනීමටත් තමන්ට අන්‍යන්‍ය සුහදතාවය වර්ධනය කරගැනීමටත් ඔවුන් තුළ වූයේ බලවත් කැමැත්තකි. මෙය ක්‍රම දෙහෙකට සිදු කර ඇතැයි මේ ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පරණවිතානයන් කියා සිටී.

පළමුවැන්න නම් චැට් කිරීමයි. මෙය අද අප භාවිතා කරන චැට් ක්‍රමයේ මුල් අවදියයි. අක්ෂර භාවිතයෙන් අන්‍යන් සමග සන්නිවේදනය කිරීම මුලින්ම සිදු වී ඇත. අද තරම් බ්‍රෑන්ඩ්විත් එකක් නොවූ ඒ අවදියේ එය කාර්‍යක්ෂම ලෙස භාවිත කිරීමට කෙටි යෙදුම් හා සංකේත භාවිත කර ඇති බව පරණවිතාන මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ. බෙහෙමයක් චැට් පටන් ගෙන ඇත්තෙ hi (හි) ලෙසය. මෙය ඔහු විග්‍රහ කරන්නේ ‘හිතුණා’ ලෙසයි. මට ඔබ සමග චැට් කරන්න හිතුණා යන්න ඔවුන් මෙසේ ඉදිරිපත් කර ඇති සැටියෙන් පේන්නේ ඔවුන් තුළ වූ සුහද තාවයයි. එසේම බෙහෙමයක් ඒවා ඉවර කර තිබුණේ bye (බියෙ) ලෙසය. මෙසේ ඇතැම් වචන දැනටමත් සොයා ගෙන තහවුරු කර තිබෙන අතර ඇතැම් වචන කුමකට යොදා ගත්තා දැයි ප්‍රශ්නයකි. පිරිමින් අතර වැඩියෙන් පාවිච්චි වී ඇති WTF කුමක්ද යන්න තවමත් අබිරහසකි.

එමෙන්ම 🙂 😀 😦 ලෙසින් වන්නාවූ අක්ෂර සංකේතද භාවිතා කර ඇත. මේවායෙන් කියන්නේ මොනාද යන්න තවමත් හරියටම හදුනාගෙන නැත. 🙂 යන්නෙන් හොද පුද්ගලයෙකුත් 😀 යන්නෙන් සතුටින් සිටින පුද්ගලයෙකුත් 😦 යන්නෙන් දුකින් සිටින පුද්ගලයෙක් නිරූපණය වන බව පරණවිතායන් විස්තර කරයි. නමුත් එයට විරුද්ධ මතයක් ඉදිරිපත් කරන මේධානන්ද මහතා ප්‍රශ්න කරන්නෙ එවිට 😛 යන්නෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ කුමන පුද්ගලයෙක්ද යන්නයි. 🙂 යන්න සඳටත් 😀 යන්න ඉරටත් භාවිත කර ඇති බව මේධානන්දයන් අදහස් දක්වයි. ඉරට හා සඳට වැදුම් කල ඔවුන් නිතර මෙය චැට් වල යොදා ගෙන ඇති බව ඔහු හේතු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරයි.

මෙවුන් යොදා ගත් දෙවන ක්‍රමය වෝල් එකේ ලිවීම ලෙස හදුන්වයි. මෙය අද භාවිතා කරන කුරුටු ගීත වලට සමානය. තමාගේ අදහස් අනුන්ට පේන ලෙස දැමීමත් ඒ දාන ඒවා හුවමාරු කිරීමටත් ඔවුන් දැන සිට ඇති බව සොයා ගෙන ඇත. ඇතැම් ඒවා ආදරය දුක ආදී සිතුවිලි ඉස්මතු කර ඇත. තමාව නිරූපණය කිරීමට තමාගේ පින්තූරයක් දාගැනීම ඔවුන් සිරිතක් ලෙස සිදු කර ඇත. නමුත් ඇතැමුන් එයිට අමතර සංකේත යොදා ගෙන ඇත. 6% ලෙසින් තැඹිලි පාටින් ඇති සංකේතයක් වැඩිපුර භාවිතා කර ඇති අතර එය එකල තිබූ කුලයක සංකේතයක් බව ඇතැමුන් ප්‍රකාශ කර ඇත. නමුත් එයට හාත්පසින්ම වෙනස් මතයක් දරන මේධානන්දයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ ලෝක විනාශය සිදුවුණේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා බවත් කි.ව 2012දී කුමකින් හෝ 6%කින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා දෙවියන්ට එය කියමින් යාඥා කර බවත්ය. මේවාට අදාළ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් මේවායින් හමුවී තිබෙන අතර ඔවුන්ගේ නම් SB, බන්දුල වේ. ඔවුන් එකල සිරි පූජයකයන් විය හැකි බව මේධානන්දයන් ප්‍රකාශ කර සිටී.

ප.ලි – ඉතිහාසය පුනරාවර්තනය වේ.

%d bloggers like this: